> status prawny

status prawny

``

Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie jest jednostką organizacyjną Gminy Mińsk Mazowiecki, wyodrębnioną funkcjonalnie w formie jednostki budżetowej. Powołaną uchwałą V/46/2003 z dnia 28 lutego 2003 roku. W jej skład wchodzą szkoły publiczne: Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej i Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej. Przy Szkole Podstawowej działają oddziały przedszkolne. Organizację pracy szkoły określa statut szkoły.
Obwód Szkoły Podstawowej: Chochół, Cielechowizna, Gliniak, Grabina, Huta Mińska, Iłówiec, Kluki, Mikanów, Prusy, Tartak, Wólka Iłówiecka.
Obwód Gimnazjum:Chmielew, Chochół, Cielechowizna, Gliniak, Grabina, Huta Mińska, Iłówiec, Kluki, Marianka, Mikanów, Prusy, Stare Zakole, Tartak, Wólka Iłówiecka, Zakole Wiktorowo.


 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-05-14 14:28:49 | Data modyfikacji: 2015-05-14 14:29:42.
Data wprowadzenia: 2015-05-14 14:28:49
Data modyfikacji: 2015-05-14 14:29:42
Opublikowane przez: test test
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Dyrektor
mgr Leszek Szostak
Kontakt:
Tel: +48 25) 759-05-16
Fax: +48 25) 759-05-16
e-mail: gzeoeasz@op.pl